Guul Smeets

Guul Smeets

Directievoorzitter van de Rabobank Peel, Maas en Leudal
Lid van het Comité van Aanbeveling
Via de redactie

“When The Lady Smiles…”

Mijn eerste nacht in Wessem zal ik nooit vergeten. Na een lange dag van verhuizen, lagen we uitgeteld in bed. Het was begin mei, een mooie lentedag was voorbij en we hadden het raam van onze slaapkamer op een kiertje. Net op het moment dat we indommelden, klonken door het anders zo rustige Wessem de klanken van the Golden Earring met hun hit: When The Lady Smiles. Opgeschrikt keken we elkaar aan. Ondanks dat wij van ‘de stad’ kwamen wonen in ‘het dorp’ waren we dit niet gewend. Wessem wel. Het waren de fameuze Havenfeesten, jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Harmonie EMM. De Havenfeesten, die bijdroegen aan het gevoel van verbondenheid wat het dorp nu nog steeds typeert.

Verbondenheid

Guul Smeets beaamt dit. Opgegroeid in Wessem en jarenlang musicerend lid van de harmonie heeft hij de verbondenheid in de gemeenschap als heel waardevol ervaren. Zelfs na de verhuizingen is de band met Wessem en de harmonie gebleven. Niet voor niets is hij lid van De Vrienden van de Harmonie en lid van het Comité van Aanbeveling voor de viering van het 150-jarig jubileum van EMM.

Havenfeesten

Hij vertelt: “Muziek was in mijn jeugdjaren een vanzelfsprekend iets. Meester Smeets van de basisschool had de trompetten en klarinetten in het klaslokaal staan en bracht ons de prille beginselen van muziek bij. Vanuit thuis werd dat ook gestimuleerd, mijn vader was voorzitter van de harmonie. En als ‘vrouw van’ was mijn moeder nauw betrokken.

Verbroedering

Tijdens de Havenfeesten waren ook altijd muzikanten van Klein-Welzheim aanwezig. In het kader van Wiedergutmachen en op initiatief van deze Duitse gemeente hadden we een jaarlijkse uitwisseling. De Duitse gasten werden dan ingekwartierd bij de leden van de harmonie. Later deden ook de andere verenigingen uit het dorp hier aan mee, zoals de schutterij en diverse sportverenigingen. De hele gemeenschap werd er bij betrokken of nam er actief aan deel. Daardoor kreeg het ook de inhoud die deze verbroedering beoogde. De Klein-Welzheimstraat in Wessem herinnert nog aan deze tijd.

Trots

De verbondenheid van de harmonie met de gemeenschap kwam niet alleen tot uiting tijdens de Havenfeesten, maar zeker ook als de harmonie op concours was geweest. Na thuiskomst liep dan het hele dorp uit om dit groots te vieren. Sowieso die zondag, vaak ook de maandag, en niet zelden ging het feest op dinsdag ook nog door. Want het hele dorp was trots op de harmonie die op hoog niveau gepresteerd had. Iedereen deelde graag mee in de overwinning.

Vorming

Met veel plezier denk ik aan deze periode terug. Hoewel ik niet het talent heb om de beste muzikant te zijn, voelde ik me wel onderdeel van het geheel. Het was heel mooi om lid te zijn van een harmonie die musiceert op hoog niveau en daar je bijdrage aan te leveren. En dat in mijn tienerjaren! Het feit dat mijn vader voorzitter was van die vereniging, dat ik graag muziek maakte en dat het zo leefde in het dorp maakte het een kloppend geheel.”

Cement van de samenleving

In zijn huidige functie als directievoorzitter van de Rabobank Peel, Maas en Leudal onderschrijft Guul Smeets het belang van verbinding in een gemeenschap. Hij noemt het het cement van de samenleving, omdat het bijdraagt aan de saamhorigheid, de leefbaarheid en de sociale cohesie die samen leiden tot een betere samenleving. De Rabobank levert haar bijdrage door die noodzakelijke verbindingen te ondersteunen. Zo ook bij de viering van het 150-jarig jubileum van EMM.

The Bridge

Voor de viering van het 150-jarig jubileum heeft componist en ere-dirigent Hardy Mertens het jubileumstuk The Bridge gecomponeerd. Elke plaats heeft zijn eigenaardigheden en Hardy heeft die van Wessem goed weten te typeren in The Bridge. U zult de typische warme harmonieklank waar EMM bekend om staat herkennen als u het stuk gaat beluisteren.

Jubileumweekend

Voor het eerst kunt u de jubileumcompositie The Bridge beleven op zaterdag 23 juni. Op deze avond vindt aan de oevers van de Maas in Wessem de wereldpremière plaats. Diverse culturele verenigingen van Wessem leveren deze avond hun bijdrage. Alle informatie over het jubileumweekend van EMM vindt u op emm150.nl.

Publicatie 23-05-2018: Mariëlle Schlicher in gesprek met Guul Smeets