Drumband EMM

Drumband EMM

Drumband EMM
Toekomstmuziek
Via de redactie

Een niet weg te denken onderdeel van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht is de drumband. In 1963 begonnen zuster Gondulfa en Pierre Hendrickx met het opleiden van meisjes voor een drumband. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat de meisjes een blaasinstrument leerden bespelen. De animo was daarom groot om zich aan te sluiten bij de drumband in oprichting. De Harmonie stond achter het werk van Zr. Gondulfa en instructeur Pierre Hendrickx en al snel kwamen de eerste trommels. In het jaarverslag van 1965 werd voor de eerste keer melding gemaakt van het vele werk dat Pierre Hendrickx zich voor de oprichting van de drumband heeft getroost. Dit jaar werd later aangehouden als het oprichtingsjaar van de drumband.

In Grathem werd op 7 mei 1967 aan het eerste concours deelgenomen. Het resultaat was een eerste prijs met lof der jury en men was zo enthousiast dat een jaar later weer aan een bondsconcours werd deelgenomen. Ditmaal resulteerde het in een eerste prijs met promotie en afvaardiging naar het Limburgs kampioenschap in Heythuysen. Hier werd helaas slechts een tweede prijs behaald. Een jaar later op 7 september 1969 werd in Kerkrade aan een bondsconcours deelgenomen in de derde divisie. Het resultaat mocht er zijn, liefst 248 punten leiden tot een eerste prijs met promotie en het hoogste aantal punten van het concours. Ook aan het Limburgs Kampioenschap werd dat jaar deelgenomen. In Treebeek werd het optreden beloond met een eerste prijs.

In 1970 nam Ton Corstjens de instructie van Pierre Hendrickx over. Onder zijn leiding werd deelgenomen aan solistenconcoursen en festivals. Wegens ziekte werd Ton Corstjens op het bondsconcours in Berg aan de Maas vervangen door zijn neef Jo Corstjens uit Thorn. Het resultaat was een eerste prijs in de derde divisie. Een aparte vermelding verdient het concours in Wessem op 21 september 1980: 306 punten, een eerste prijs met promotie. Op het Limburgs Kampioenschap te Nederweert werd een eerste prijs behaald. Van 1980 tot 1984 werd actief deelgenomen aan festivals om zich goed voor te bereiden op het concours te Horn op 23 juni 1984. In de derde divisie werden 304 punten behaald. Twee jaren later werden 306 punten behaald, goed voor weer een promotie. Aan het einde van deze periode kan geconstateerd worden, dat de drumband veel dank verschuldigd is aan Ton Corstjens, die bijna twintig jaar belangeloos enorm veel tijd gestoken heeft in de opleiding van zoveel jongens en meisjes.

In 1988 werd Henri Gielen uit Dieteren als nieuwe instructeur aangesteld. Zijn eerste optreden met de drumband was op een festival te Roosteren. Twee maanden later op 17 september 1989 werden op het Bondsconcours te Grathem 311 punten behaald, wat promotie naar de eerste divisie betekende.

In 1993 werd de dirigeerstok overgenomen door de instructeur Paul Bouten. Geleidelijk aan maakte de drumband onder zijn leiding een ontwikkeling door van marsrepertoire naar eigen en uitgebreider percussierepertoire voor podiumoptredens. Voor het percussierepertoire worden gestemde slagwerkinstrumenten ingezet als marimba, vibrafoon, xylofoon en klokkenspel.

Deze muzikale ontwikkeling in combinatie met een gedegen opleiding van de drumbrandleden via de muziekschool Kreato te Thorn, dient er tevens toe om een goede binding met de drumbrandleden en de harmonie te waarborgen. Onder leiding van Paul Bouten werd de opmars naar de 2e divisie gemaakt na het behalen van het landskampioenschap in 2001 in de derde divisie.

In 2004 heeft de drumband van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht twee keer succesvol deelgenomen aan concoursen in de 2e Divisie Sectie A2; beide malen werd een 1e prijs in ontvangst genomen.

In 2005 werd door de drumband 40-jarig bestaan gevierd. Waarna in 2010 afscheid wordt genomen van Paul Bouten als instructeur, wel helpt hij nog vaak uit bij de harmonie om de slagwerk sectie te versterken.

In 2012 wordt Tim Aerdts aangetrokken als nieuwe dirigent van ons intussen “slagwerk ensemble”. Met zijn enthousiaste manier van werken weet hij de groep te smeden tot een zeer gezellig geheel.

In 2015 organiseert de drumband haar 50-jarig jubileumfeest op de markt in Wessem met optredens van natuurlijk onze eigen drumband, en de andere slagwerkgroepen van onze huidige en voorgaande dirigenten (Paul Bouten en Robert van Hooy) .

Eind oktober 2018 geeft Tim aan dat hij wil stoppen als dirigent van onze drumband wegens zijn ambitie naar de HaFaBra wereld te verleggen.

Dus wij zijn op dit moment op zoek naar een gemotiveerde nieuwe dirigent(e)